Dorpsbelangen West Betuwe gebied

RES, RAS, PLAS

Waterschap Rivierenlanden heeft de Watervisie 2050 opgesteld. Daarin wordt aangegeven dat onze regio zich moet voorbereiden op droogte en daling van het grondwaterpeil. We moeten er zoveel mogelijk voor zorgen dat dit voorkomen wordt.

Zonnepark aan de Ridderslag in Beesd

Gisterenavond is tijdens de oordeelsvormende vergadering gesproken over het initiatief om een zonnepark aan te leggen aan de Ridderslag in Beesd. Dit project, waarvoor een eerste aanvraag is ingediend in de voormalige gemeente Geldermalsen, voldoet in de ogen van Dorpsbelangen West Betuwe niet aan een tweetal criteria die zijn afgesproken in het Beleidsplan Zonneparken.

Gemeenteraad West Betuwe inzake Avri onderzoek

Raad stemt in met het onderzoek naar de overdracht van de Avri-stortplaats aan de provincie Gelderland.

Stoop: ‘Onrust nieuwjaarsnacht in Beesd niet gebagataliseerd’

Burgemeester Servaas Stoop van West Betuwe ontkent ten stelligste de suggestie dat hij de onrust tijdens de Nieuwjaarsnacht in Beesd heeft gebagatelliseerd.

“Het is ernstig te noemen als er vernielingen worden aangericht aan particuliere en gemeentelijke eigendommen”, zegt hij in antwoord op schriftelijke vragen van Dorpsbelangen. “Er kan geen enkel misverstand over bestaan: we moeten dit soort vernielzuchtig gedrag nooit accepteren.”

Eerste jeugdlintjes West Betuwe uitgereikt

De gemeente West Betuwe is trots op jongeren die zich op een bijzondere manier inzetten voor de leefbaarheid in de kernen. Om de waardering van de gemeente West Betuwe voor deze jongeren kracht bij te zetten, reikte wethouder Rutger van Stappershoef de afgelopen weken de eerste jeugdlintjes van West Betuwe uit. Vijf jongeren uit de gemeente ontvingen een jeugdlintje.

Gratis cursus Politiek Actief voor de gemeente West Betuwe

Op 25 maart start in de gemeente West Betuwe de cursus Politiek Actief voor inwoners van de gemeente. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de gemeente. Ook is de cursus geschikt voor iedereen die misschien interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Meedoen is gratis en aanmelden kan via griffie@westbetuwe.nl.

Nieuw subsidiebeleid voor West Betuwe

Begin januari stelde het college van burgemeester en wethouders de nieuwe subsidieregels voor West Betuwe vast. Deze gaan in op 1 januari 2022. De aanvragen hiervoor starten 1 maart 2021. Subsidieaanvragen beoordeelt de gemeente vanaf dat moment op dezelfde manier voor alle kernen en organisaties in West Betuwe. Sinds de start van de nieuwe gemeente golden tot nu toe nog de subsidieregels van de voormalige fusiegemeenten.

Financiële steun voor maatschappelijke organisaties West Betuwe

De gemeente West Betuwe kent sinds maart 2020 een compensatieregeling. De regeling is voor maatschappelijk organisaties in West Betuwe die door het coronavirus financieel in de problemen komen. Non-profit organisaties, zoals dorpshuizen, sportverenigingen, het culturele verenigingsleven, bibliotheken en musea komen in aanmerking. De regeling is wederom verlengd. Dit keer tot en met 30 juni 2021.

Kerngericht Werken in coronatijd

In 2019 is de gemeente West Betuwe gestart met Kerngericht Werken. Hierbij werkt de gemeente samen met inwoners aan de toekomst van de 26 dorpen en stadjes (kernen). Kernagenda’s, leefbaarheidsbudget voor inwonersinitiatieven en gebiedsmakelaars als verbindende schakel zijn hierbij noodzakelijk. Met als doel: de kracht uit de samenleving benutten. En samen vorm en inhoud geven aan leefbaarheid en prettig wonen in een fijne omgeving. Ook in 2020 zijn hierin samen met inwoners mooie stappen gezet.

Uitreiking Cultuurprijs West Betuwe verplaatst

Vrijdag 29 januari zou de uitreiking van de Cultuurprijs West Betuwe 2019 – 2020 zijn. Deze uitreiking is verplaatst naar 12 maart. De reden hiervan is de verlenging van de huidige lockdown. Het is nog niet duidelijk of wethouder Rutger van Stappershoef de prijs digitaal of persoonlijk overhandigt.

Samen ons straatje schoonhouden

In alle kernen van de gemeente West Betuwe zijn vrijwilligers bezig het zwerfafval te verzamelen. Of gewoon op z’n Hollands gezegd de rommel van anderen op te ruimen. Hoe zou de mooie gemeente eruit zien wanneer er geen zwerfafvalbrigades waren. Het gemak waarmee mensen soms het afval achteloos van zich afgooien, is niet te beschrijven. Velen vragen zich af of die groep mensen zich wel bewust is wat de schade is aan onze natuur.

Een speeltuin voor Ophemert

Vijf jaar strijden; van idee, via concept, over horde naar horde. In 2020 zijn nu eindelijk de laatste hordes genomen. Alle betrokken partijen zijn nu aan boord bij het idee van een speeltuin in Ophemert. De speeltoestellen zijn besteld – binnenkort gaat de schop in de grond. Het duurt nu niet lang meer voor de kinderen van Ophemert kunnen spelen!