Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Dringend verzoek om uitstel van betaling lokale belastingen gemeente West Betuwe
In verband met de grote impact van de coronacrisis op de ondernemers verzoeken wij uw college om - naast de landelijke regeling voor belastinguitstel ondernemers - de mogelijkheid te bieden om de betaling van gemeentelijke belasting tijdelijk uit te stellen. 
Extra geld voor cultuur en kunst in West Betuwe
Van 2020 tot en met 2023 komt er extra geld beschikbaar voor cultuur en kunst in de gemeente West Betuwe. Het gaat om maximaal 50.000 euro per jaar bovenop het bestaande budget. Dit staat in de kadernota Cultuur en Kunst waarmee de raad in maart 2020 heeft ingestemd.
Dit jaar geen Bloesemtocht vanwege Corona

Het bestuur van stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht heeft besloten om de Bloesemtocht op 18 april en de Bloesemrun op 17 april af te gelasten. Dit vanwege de vergaande maatregelen rondom het Coronavirus COVID-19.

PBL: Overheidsbeleid lost problemen woningmarkt niet op

Het huidige beleid van de overheid draagt niet bij aan een oplossing voor de problemen op de woningmarkt, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een donderdag gepubliceerd rapport. Het PBL wijst dan vooral naar de huurtoeslag en de inkomensplafonds voor sociale woningen.

Opsteker voor ouders: Bedreigde schooltje in Est scoort goed

De openbare basisschool in Est heeft hoog gescoord bij het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek dat RTL Nieuws houdt onder de basisscholen in Nederland. De school, die met sluiting bedreigd wordt, krijgt een 7,5. En die score ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 7,0. In de regio rondom Est scoren bij RTL alleen de Oranje Nassauschool en Jan Harmenshof in Geldermalsen, de Meester Aafjesschool in Meteren en De Rietschoof in Opijnen net iets hoger.

Veiligheid en bereikbaarheid in onze kernen

Dorpsbelangen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Lingedijk en smalle straten en wegen in onze kernen.

Dit is hoe zonneweiden de bodem en het bodemleven kapotmaken

Zonneweiden dekken de bodem af, waardoor de grond geen licht krijgt en de bodem steeds droger wordt. Dit gaat ten koste van de vegetatiegroei, waardoor er minder voedsel beschikbaar is voor het bodemleven, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit.

Oude kassen verdwijnen: Est krijgt er eindelijk woningen bij

Na jaren van stilstand gaat er in Est eindelijk weer gebouwd worden. Aan de Karnheuvelsestraat is ruimte gevonden voor de bouw van acht woningen.

Het zeshonderd zielen tellende Est klaagt al jaren over het gebrek aan nieuwbouw in het dorp. Er is becijferd dat er in het dorp behoefte is aan veertig nieuwbouwwoningen. Het uitblijven van nieuwbouw is de hoofdoorzaak dat de enige basisschool in Est mogelijk in 2021 de deuren moet sluiten.

Raad leert gebiedsmakelaars kennen

Wat doen gebiedsmakelaars? Wie zijn het? De raad wilde er meer gevoel bij hebben. Tijd om kennis te maken. “We zijn nu een jaar bezig met het kerngericht werken", aldus wethouder Rutger van Stappershoef (DB). "Het komt voort uit het bid book. We willen met de kernen in gesprek om te horen wat er nodig is. Overal werkt het anders.”

Saamhorigheid is gezamenlijke thema

In alle kernen van de gemeente West Betuwe wordt hard gewerkt om van 75 jaar bevrijding een feest te maken waar over 25 jaar nog zal worden gesproken. Rutger van Stappershoef, die de feestelijkheden herdenking 75 jaar bevrijding in zijn takenpakket heeft, is onder de indruk van wat er allemaal staat te gebeuren. Na de herdenkingscontactavond in november, zijn er maar liefst 90 plannen ontstaan.

Inloopavond Dorpsbelangen 11 maart in Varik
Dorpsbelangen bezoekt traditiegetrouw ook nu weer de dorpen en wil van de inwoners vernemen wat er speelt in Varik of waar onze raadsleden de nodige aandacht aan moeten schenken.

Wij nodigen u daarom uit op 11 maart a.s. 20.00 uur in buurthuis 'Toevershof' te Varik om op een informele wijze mee te discussiëren over zaken die uw dorp aangaan.
AVRI
Op 23 januari jl. heeft Léon van Dun, raadslid Dorpsbelangen West Betuwe inzake de Avri een financieel voorstel gelanceerd bij het college van B&W. De Avri heeft namelijk o.b.v. de financiële risico’s een groot tekort. Dat heet in vakjargon ‘onvoldoende weerstandsvermogen’. Dat risico ligt voornamelijk bij het basispakket (ruim onvoldoende).