Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Praten over recreatie en toerisme: cultuurhistorie, water en fruit

De gemeenteraad van West Betuwe vergaderde in Asperen over recreatie en toerisme. De belangstelling was groot: naast raadsleden waren veel inwoners en recreatieondernemers aanwezig. Ook belangrijke partners, zoals Staatsbosbeheer, het waterschap, het regionale bureau voor Recreatie en Toerisme en Landschapsbeheer Gelderland waren aanwezig.

Jongerenadviesraad West Betuwe van start

Vrijdag 29 november is de jongerenadviesraad van de gemeente West Betuwe geïnstalleerd. Maar liefst 18 jongeren hadden zich aangemeld en adviseren vanaf nu de gemeente over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Deze jongeren komen uit 11 verschillende kernen van de gemeente, zijn tussen de 12 en 18 jaar oud en weten wat er speelt onder hun leeftijdsgenoten.

Veel enthousiasme voor viering 75 jaar vrijheid in West Betuwe
Op tal van plaatsen in de gemeente West Betuwe bestaan er plannen om in 2020 de herdenking van 75 jaar vrijheid op een bijzondere wijze vorm te geven. Woensdagavond 20 november organiseerde de gemeente West Betuwe een herdenkingscontactavond. Doel van deze avond was onder andere om al die initiatieven van verenigingen, instellingen, organisaties en inwoners bij elkaar te brengen, organisatoren met elkaar te verbinden, elkaar te enthousiasmeren en kennis en ervaringen uit te wisselen.
Heukelum als eerste van start met kernagenda

Er is gestart met het maken van een kernagenda voor de toekomst van Heukelum. De eerste van de 26 kernen in West Betuwe. Hierin staan de op te pakken projecten en activiteiten die de inwoners willen en die vanuit de gemeente aan de orde komen. In het dorpshuis kwamen inwoners uit Heukelum en medewerkers van de gemeente samen, georganiseerd in samenwerking met stichting Heukelum Actief.

West Betuwe zet ondernemers in het zonnetje

Vrijdag 15 november zette de gemeente West Betuwe een zestal nieuwe ondernemers in het zonnetje. Wethouder Ed Goossens en accountmanager bedrijven Ludolf van Lith bezochten de bedrijven in het kader van de Dag van de Ondernemer. De wethouder sprak zijn waardering uit voor hun inzet en bijdrage. Ook overhandigde hij een aantal goed gevulde fruitkisten met appels en peren.

Er is hier meer gebeurd dan wij beseffen
Voor alle inwoners van West Betuwe met plannen en ideeën voor het vieren van 75 jaar vrijheid is er woensdagavond 20 november een bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis in Geldermalsen. “Ook inwoners met verhalen, foto’s en tastbare herinneringen aan de oorlogsjaren en de wederopbouw zijn van harte welkom. Dat draagt allemaal bij aan ons doel: 75 jaar vrijheid samen gaan beleven”, aldus wethouder Rutger van Stappershoef.
Veel regels versoepeld of geschrapt voor nieuwe APV in West Betuwe
De Apv is een instrument om de gemeente veilig en leefbaar te houden en de openbare orde te kunnen handhaven. Regels zijn nodig om overlast en onveilige situaties aan te pakken en het algemeen belang te beschermen. Tegelijkertijd brengen regels voor organisaties en burgers kosten en administratieve lasten met zich mee.
Bijna alle kernen in West Betuwe maken al gebruik van leefbaarheidsbudget
Sinds een half jaar kunnen inwoners van alle 26 kernen leefbaarheidsbudget aanvragen bij de gemeente West Betuwe. Inmiddels wordt al goed gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en hebben 22 kernen budget aangevraagd voor uiteenlopende initiatieven.
West Betuwe onderzoekt recreatie, toerisme en vrijetijdsbesteding
De gemeente West Betuwe onderzoekt de ervaringen op het gebied van recreatie, toerisme en vrijetijdsbesteding. Wat kan er beter, anders, meer of minder? De gemeente is benieuwd naar de mening van inwoners en bezoekers van West Betuwe.
We willen maatwerk in de kernen

West Betuwe begint met het opstellen van een agenda voor elke kern. Daarvoor moeten inwoners, raadsleden en ambtenaren goed gaan samenwerken. En dat zal niet altijd van een leien dakje gaan.

Inloopavond in Haaften, 26 september
Dorpsbelangen gaat op bezoek bij de dorpen in West Betuwe. Op deze manier hopen we in contact te komen met alle inwoners van West Betuwe en te horen wat er speelt in hun fraaie dorpen of waar onze raadsleden tijden de huidige raadsperiode aandacht aan moeten schenken.
Dorpsbelangen blij met standpunt provincie

Dorpsbelangen is blij met het standpunt van de provincie om geen zonnepanelen op vruchtbare grond te zetten. Wij zijn sterk voorstander om eerst de daken te voorzien van zonnepanelen en niet onze landbouwgronden. Zie hiervoor ook het coalitieakkoord.