Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Nieuw subsidiebeleid voor West Betuwe

Begin januari stelde het college van burgemeester en wethouders de nieuwe subsidieregels voor West Betuwe vast. Deze gaan in op 1 januari 2022. De aanvragen hiervoor starten 1 maart 2021. Subsidieaanvragen beoordeelt de gemeente vanaf dat moment op dezelfde manier voor alle kernen en organisaties in West Betuwe. Sinds de start van de nieuwe gemeente golden tot nu toe nog de subsidieregels van de voormalige fusiegemeenten.

Financiële steun voor maatschappelijke organisaties West Betuwe

De gemeente West Betuwe kent sinds maart 2020 een compensatieregeling. De regeling is voor maatschappelijk organisaties in West Betuwe die door het coronavirus financieel in de problemen komen. Non-profit organisaties, zoals dorpshuizen, sportverenigingen, het culturele verenigingsleven, bibliotheken en musea komen in aanmerking. De regeling is wederom verlengd. Dit keer tot en met 30 juni 2021.

Kerngericht Werken in coronatijd

In 2019 is de gemeente West Betuwe gestart met Kerngericht Werken. Hierbij werkt de gemeente samen met inwoners aan de toekomst van de 26 dorpen en stadjes (kernen). Kernagenda’s, leefbaarheidsbudget voor inwonersinitiatieven en gebiedsmakelaars als verbindende schakel zijn hierbij noodzakelijk. Met als doel: de kracht uit de samenleving benutten. En samen vorm en inhoud geven aan leefbaarheid en prettig wonen in een fijne omgeving. Ook in 2020 zijn hierin samen met inwoners mooie stappen gezet.

Uitreiking Cultuurprijs West Betuwe verplaatst

Vrijdag 29 januari zou de uitreiking van de Cultuurprijs West Betuwe 2019 – 2020 zijn. Deze uitreiking is verplaatst naar 12 maart. De reden hiervan is de verlenging van de huidige lockdown. Het is nog niet duidelijk of wethouder Rutger van Stappershoef de prijs digitaal of persoonlijk overhandigt.

Samen ons straatje schoonhouden

In alle kernen van de gemeente West Betuwe zijn vrijwilligers bezig het zwerfafval te verzamelen. Of gewoon op z’n Hollands gezegd de rommel van anderen op te ruimen. Hoe zou de mooie gemeente eruit zien wanneer er geen zwerfafvalbrigades waren. Het gemak waarmee mensen soms het afval achteloos van zich afgooien, is niet te beschrijven. Velen vragen zich af of die groep mensen zich wel bewust is wat de schade is aan onze natuur.

Een speeltuin voor Ophemert

Vijf jaar strijden; van idee, via concept, over horde naar horde. In 2020 zijn nu eindelijk de laatste hordes genomen. Alle betrokken partijen zijn nu aan boord bij het idee van een speeltuin in Ophemert. De speeltoestellen zijn besteld – binnenkort gaat de schop in de grond. Het duurt nu niet lang meer voor de kinderen van Ophemert kunnen spelen!

West Betuwe krijgt subsidie voor verbeteren veiligheid fietsers en voetgangers

De gemeente West Betuwe investeert in maatregelen die de gemeentelijke wegen veiliger maken. Onlangs ontving de gemeente van de Rijksoverheid hiervoor een subsidie van 900.000 euro.

Dit bedrag gaat naar allerlei concrete projecten die de veiligheid van fietsers en voetgangers moeten verbeteren. Denk onder andere aan het maken van versmallingen en het aanleggen van plateaus.

Omdat woorden ertoe doen

Vervelend! Zo benoemt de burgemeester de gebeurtenissen in Beesd tijdens de nieuwjaarsnacht.
Volgens Wikipedia zijn synoniemen hiervan; saai, irritant, onprettig en niet boeiend.

Dat is wel zeer soft uitgedrukt door onze burgemeester. Want dit was toch wel wat meer dan vervelend. Is de tolerantiegrens inmiddels zo hoog, dat dit gedrag ’saai, irritant, onprettig en niet boeiend’ genoemd wordt? Hiermede wordt de indruk gewekt dat dit ook volgende jaren geaccepteerd wordt.

Amendement speelruimtebeleid

Na heel veel andere harmonisaties, stond 15 december de harmonisatie van het speeltuinbeleid op de agenda van de raad.
Een heel lastige opgave. In onze gemeente zijn 121 speelplaatsen die allemaal veilig moeten zijn en moeten worden onderhouden.
37 speeltuinverenigingen leveren hier allen bijzondere inspanningen om dit voor elkaar te krijgen. Heel veel enthousiaste inwoners werken er hard aan om alles goed te onderhouden en al deze plaatsen ontmoetingsplekken voor iedereen te laten zijn. Een aantal speelplaatsen zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente zelf.

Stemverklaring Dorpsbelangen kredietaanvraag (T)huisvesting

Voor ons ligt het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van 12,8 miljoen voor de verbouw van het gemeentehuis.
Dorpsbelangen West Betuwe heeft, zoals bekend , exact een jaar geleden tegengestemd op het toen voorliggende raadsvoorstel ten aanzien van dit project.

Kerststukje aan de ouderen van Hellouw

Als vervolg op de stamppotactie die vanuit het Dorpshuis De Biskamp aan begin van de Coronacrisis was georganiseerd in samenwerking Buffetto catering, werden er in Hellouw kerststukjes gemaakt door vrijwilligers van het dorpshuis. Het was een paar dagen flink doorklussen maar net op tijd waren de ruim 80 kerststukjes klaar.

Cultuur en kunst in de gemeente West Betuwe verdienen prijs

Wethouder Rutger van Stappershoef reikt vrijdag 29 januari de Cultuurprijs West Betuwe uit. De prijs is een erkenning voor cultuur- en kunstinitiatieven in West Betuwe, die hebben plaatsgevonden in 2019 of in 2020. Vanaf nu kunnen alle inwoners een initiatief uit de gemeente aanmelden.