Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Door corona opnieuw nadenken over plannen voor nieuw gemeentehuis West Betuwe

De renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis voor West Betuwe in Geldermalsen is aanstaande. Maar wie weet zorgt de coronacrisis nog wel voor aanpassing van de oorspronkelijke plannen.

Want het zou maar zo kunnen zijn, zei Annet IJff (PvdA) bij de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord, dat de corona-ervaringen in de voorbije maanden zorgen voor blijvende veranderingen.

Onderzoek naar problemen voor Spijk van de toekomst als staalslakken onder de golfbaan blijven liggen

Gaan toekomstige generaties enorm in de problemen komen als er 250.000 kubieke meter aan staalslakken liggen onder de nog te bouwen golfbaan in Spijk? Die vraag moet het college van West Betuwe gaan beantwoorden, voordat het plan om de staalslakken ter plekke in te pakken en te bedekken wordt doorgezet.

Dat eiste een meerderheid van de gemeenteraad van West Betuwe dinsdagavond. West Betuwe staat voor een dilemma sinds de aanleg van een golfbaan in Spijk vorig jaar werd stilgelegd. Voor de geluidswal stortte het bedrijf Sent One 250 duizend kubieke meter aan staalslakken (een restproduct van hoogovens). Die zouden de geluidswal moeten opvullen, maar het materiaal werd verfoeid toen milieudienst ODR en het Waterschap Rivierenland alarm sloegen over ‘zware metalen’ die de grond in sijpelden.

Nieuwe subsidieregels West Betuwe: in september worden winnaars en verliezers bekend

Het nieuwe subsidiebeleid voor West Betuwe kent winnaars en verliezers. Tot en met 2021 verandert er niets voor clubs en dorpshuizen en ontvangen ze wat ze gewend waren bij de vorige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.

Maar daarna gaan de nieuwe regels in. De gemeenteraad heeft de algemene regels bepaald, die worden nu per dorp of stadje uitgewerkt.

Ons raadslid Hettie Markenhof is van alle markten thuis

De Corona regels zijn wat versoepeld, voor de dorpshuizen heeft de Corona periode financiële nadelige gevolgen gehad. Uiteindelijk zijn dorpshuizen een commercieel bedrijf en hebben het afgelopen half jaar geen inkomsten gehad, de vaste kosten wel zijn doorgegaan. Het dorpshuis ’t Duifhuis in Deil is een van de vele dorpshuizen in West Betuwe.

De laatste stand van zaken met betrekking tot de coalitievorming
Graag willen we u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken met betrekking tot de coalitievorming
 
Tien dagen geleden is de formatie gestart met DB, SGP, CU, VVD en PvdA. In een aantal bijeenkomsten is open en constructief gesproken over het coalitieakkoord, er zijn  aanvullingen gedaan en prioriteiten aangegeven. Besloten is het bestaande coalitieakkoord als bouwsteen te gebruiken en door middel van een addendum focus aan te brengen en een aantal  punten toe te voegen.
Nieuw subsidiebeleid West Betuwe krijgt vorm

Door de fusie is er voor de gemeente West Betuwe nieuw subsidiebeleid nodig. Dit beleid krijgt steeds meer vorm.

Dinsdag 30 juni stelde de raad de nota met uitgangspunten en de Algemene Subsidieverordening 2020 (ASV) vast. Dit is een belangrijk eerste besluit binnen het proces om te komen tot nieuw subsidiebeleid.

Wensen voor het nieuwe beleid zijn nu duidelijk. Bijvoorbeeld zoveel mogelijk maatwerk per kern en activiteit. En een simpelere (digitale) aanvraagprocedure.

Rondvraag raadsvergadering 30 juni 2020 inzake woningbouw Beesd
In de raadsvergadering hebben wij vragen gesteld omtrent de woningbouw in Beesd;

Via diverse contacten is mij ter ore gekomen dat er door partijen serieuze belangstelling bestaat om te bouwen in Beesd op de locatie Garstkampen. In de woningbehoefte enquête van Beesd voor Elkaar blijkt een zeer grote behoefte aan huur-en koopwoningen voor jongeren maar ook seniorenwoningen. Beesd wacht al 20 jaar op woningbouw van enige omvang. Dat wordt de schreeuw van Beesd genoemd.
Debat over kermis in West Betuwe
In de raadsvergadering van 30 juni jl. heeft de gemeenteraad gedebatteerd over de openstelling van de kermis. Dit n.a.v. gestelde schriftelijke vragen door Dorpsbelangen West Betuwe en daaruit voortvloeiende moties uit de gemeenteraad. De burgemeester kon begrip opbrengen voor de moties, maar heeft deze gemotiveerd afgeraden. De moties waren juridisch niet houdbaar:
Bouw windmolens in Brabant en Zeeland uitgesteld door onzekerheid rond militaire radar Herwijnen

In Zeeland en Noord-Brabant is de bouw van windmolens vertraagd in afwachting van de bouw van een militaire radar in Herwijnen. Het is één van de redenen dat Nederland haar doelen voor windenergie dit jaar niet gaat halen.

Dat blijkt uit een overzicht dat het ministerie van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De nieuwe militaire radar in Herwijnen moet de huidige radar in Nieuw Milligen (bij Apeldoorn) vervangen. Pas als de radar in Nieuw Milligen weg is, is de weg vrij om in het zuiden van het land windmolens neer te zetten.

Langstlevende mag blijven in nieuwe zorgwoningen Est

Gezonde partners die langer blijven leven dan hun levensgezel, hoeven bij overlijden van die zorgbehoevende partner niet de nieuwe zorgwoning te verlaten die binnenkort gebouwd gaan worden in Est.

Die afspraak, waar de gemeenteraad blij mee is, heeft wethouder Jacoline Hartman (LLB) gemaakt met zorggroep Wittenberg in Haaften. Die instelling gaat straks de zorg verlenen in Est.

West Betuwe compenseert maatschappelijke organisaties

De gemeente West Betuwe start met een nieuwe compensatieregeling voor maatschappelijke organisaties die door het coronavirus financieel in de problemen komen. De regeling is voor non-profit organisaties met een maatschappelijk doel in West Betuwe.

Wethouder Rutger van Stappershoef legt uit: “Veel maatschappelijke organisaties hebben het zwaar. Ze hebben belangrijke en vitale functies in onze lokale samenleving. Daarom starten we met een compensatieregeling. We komen bijvoorbeeld dorpshuizen en sportverenigingen tegemoet, maar ook het culturele verenigingsleven, de bibliotheken en musea. We willen hen financiële steun bieden. Ook geven we uitstel van betalingen voor leningen en huurders.”

West Betuwe compenseert maatschappelijke organisaties
De gemeente West Betuwe start met een nieuwe compensatieregeling voor maatschappelijke organisaties die door het coronavirus financieel in de problemen komen. De regeling is voor non-profit organisaties met een maatschappelijk doel in West Betuwe.