Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Architectenbureau cepezed geselecteerd voor gemeentehuis West Betuwe

Voor de verbouwing van het gemeentehuis selecteerde de gemeente West Betuwe het Delftse architectenbureau cepezed.

Voor de keuze van een architect volgde de gemeente West Betuwe een Europese aanbestedingsprocedure. Een deskundige commissie beoordeelde de schetsontwerpen van vier architecten volgens een vastgestelde selectieprocedure. Daarbij vroegen ze inbreng van inwoners, ondernemers, medewerkers, raad en Ongehinderd.

Medewerkers, raad en Ongehinderd spraken hun eerste voorkeur uit voor cepezed. De samenleving had de voorkeur voor het schetsontwerp van Zenber.

Een verzoek aan het college namens Dorpsbelangen
Ons verzoek is of de gemeente op kortere termijn (bijvoorbeeld augustus/september) een kermis met de familie Eckelboom kan en wil organiseren. Een vergunningtraject duurt zo'n 6 -8 weken, maar het verzoek is om een kortere doorlooproute
te bewerkstelligen.
Formatie gemeente West Betuwe gestart
De formateurs Wil Kosterman en Joop Doeland startten afgelopen zaterdag met de formatiebesprekingen voor de gemeente West Betuwe. Het doel is om een stevige coalitie te vormen van ChristenUnie, Dorpsbelangen, Partij van de Arbeid, SGP en VVD. Een coalitie met een gedeelde visie en ambitie voor de gemeente.
Amendement Avri
In de raadsvergadering van 18 juni 2020 heeft Léon van Dun namens Dorpsbelangen West Betuwe een amendement ingediend. Een amendement is een voorstel tot wijziging van een document. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke voorstel gewijzigd.
BSR foutje, bedankt
In de raadsvergadering van 18 juni 2020 heeft Léon van Dun namens Dorpsbelangen West Betuwe vragen aan het college gesteld over de jaarrekening van de BSR over 2019.
In die jaarrekening staat vermeld dat de aan belastingschuldigen in rekening gebrachte vervolgingskosten in 2019 € 165.000 hoger uitkwamen dan geraamd. Uit de toelichting blijkt dat door een systeemfout tot 2x toe aanmaningen met invorderingskosten kosten voor burgers zijn verzonden i.p.v. een kosteloze herinneringsbrief. BSR geeft zelf aan dat zij de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman volgen inzake maatschappelijk en sociaal invorderen. Dat wil zeggen: eerst een herinneringsbrief i.p.v. een aanmaning met kosten voor de burger.
Jongerenadviesraad West Betuwe geeft eerste advies

Sinds november heeft de jeugd een stem in de gemeente West Betuwe via de Jongerenadviesraad West Betuwe.
De Jongerenadviesraad is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar oud. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Het eerste gevraagde advies over het waarderen van jongeren hebben zij nu gegeven.

Perspectief voor minimarkten

Eind 2019 kwamen standhouders op de minimarkt in Beesd in de problemen. De kosten voor hun standplaats bleken ineens met terugwerkende kracht bijna vier keer zo hoog als in het jaar er voor. Diverse kraamhouders overwogen te stoppen. Nu behandelt de gemeenteraad een voorstel van drie partijen om de kosten voor de kraamhouders verlagen.

Politiek West Betuwe verwijst Hellouws rotondeplan naar de prullenbak

De politieke fracties in West Betuwe zijn unaniem van opvatting dat er geen rotonde moet komen op de Graaf Reinaldweg ter hoogte van de Korfgraaf. Wethouder Ed Goossens (Dorpsbelangen) moet terug naar de tekentafel en opnieuw in overleg met de provincie Gelderland.

Rotonde Hellouw
Vanavond ligt voor de oordeelsvorming betreffende het raadsvoorstel rotonde Hellouw.

DB grijpt terug naar het Bidbook, waarin verwoord wordt dat inwoners betrokken zijn en willen blijven bij een veiligere aansluiting op de Graaf Reinaldweg, zonder dat de bereikbaarheid van het buitengebied naar Hellouw eronder lijdt.
Provincialeweg N848 krijgt in 2021 lang gewenste rotonde
De provincialeweg N848 tussen Vuren en Leerdam krijgt in 2021 een, door velen lang gewenste, rotonde. Dat bevestigt de provincie Gelderland dinsdagmiddag 16 juni aan 112-Glasstad.nl.
Coronaproof op pad langs 47 kunstwerken in West Betuwe

Wat te doen tijdens een thuisvakantie deze zomer? Misschien coronaproof op stap in West Betuwe. De stichting Kunst en Cultuur West Betuwe (sKCBWB) heeft een routeboek gemaakt met alle 47 openbare kunstwerken in de gemeente.

Vertel Mij Wat wint de Kern met Pit trofee voor Gelderland.
Vertel Mij Wat ontving van wethouder voor Leefbaarheid, Kunst en Cultuur van West Betuwe, Rutger van Stappershoef, een prachtige bos bloemen en een felicitatie voor het winnen van de Kern met Pit trofee voor Gelderland in 2019!