Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Monumentale villa oude gemeentehuis in Asperen blijft
Afgelopen vrijdag verscheen er in de media een bericht over de eventuele sloop van het voormalige gemeentehuis in Asperen. Het zorgde dit weekend voor veel onrust in het dorp. Een inwoner begon zelfs een online petitie. Wethouder Ed Goossens stelt inwoners gerust: “De sloop van de oude villa is niet aan de orde.”
Eerste concrete maatregelen bij aansluiting N327/Boutensteinseweg Rumpt
Al geruime tijd maken de gebruikers van het sportpark ‘Boutenstein’ (met name de leden van voetbalvereniging Rhelico) en het gemeentebestuur van West Betuwe zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid bij de aansluiting Provincialeweg N327/Boutensteinseweg te Rumpt. Vooral de veiligheid voor overstekende (brom)fietsers is hier in het geding. Een recent ongeval heeft dit nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt. De provincie komt nu met eerste concrete maatregelen.
Informateurs coalitie West Betuwe in gesprek met PvdA, CDA en VVD
Joop Doeland en Wil Kosterman zijn op verzoek van Dorpsbelangen informateurs in de vorming van de nieuwe coalitie van de gemeente West Betuwe. Als informateurs kijken ze welke partijen een rol kunnen spelen in de coalitie. Op 23 mei hebben zij gesprekken gevoerd met alle 10 de fracties. Op basis van de uitkomst van de oriënterende gesprekken tussen partijen en de informateurs heeft Dorpsbelangen West Betuwe hen gevraagd vervolggesprekken te voeren met PvdA, CDA en VVD.
Opbrengst komborden zet gemeente West Betuwe in bloei

Vorig jaar verkocht de gemeente West Betuwe de komborden van de voormalige gemeenten. Menig inwoner bemachtigde een bord. Dit leverde een bedrag van 3.400 euro op.

Het college besloot om de opbrengst te steken in meer biodiversiteit. Op woensdag 27 mei zaaiden wethouder Ed Goossens en de kinderen van groep 7 van OBS De Zandheuvel de veldbloemen in Asperen. De komende tijd volgen meer locaties in de gemeente.

Saamhorigheid door stamppotactie in Hellouw

De coronacrisis heeft natuurlijk ook impact op het leven van de inwoners van Hellouw. De school was lang dicht, koken van groep 8 voor ouderen in het dorp ging niet door, het verenigingsleven ligt stil. En dan wordt ook geadviseerd om vooral in huis te blijven.

Sluipverkeer A2 Beesd - Tuil – Waardenburg
Op 26 mei heeft de gemeenteraad zich gebogen over het raadsvoorstel Sluipverkeer A2 Beesd - Tuil – Waardenburg. De kwestie in Beesd speelt al langer. De gemeenteraad van Geldermalsen heeft op 30 oktober 2018 via een amendement het college opgedragen een integraal verkeersplan op te stellen voor de middellange termijn om sluipverkeer in Beesd en aangrenzend gebied te ontmoedigen.
Meer aandacht voor de historische begraafplaats

Aan de Veerweg in Beesd ligt het kleine oude openbare kerkhofje. Het is niet zomaar een begraafplaats. Het is een begraafplaats van historische waarde, daarom is het geplaatst op de lijst van gemeentelijke monumenten. Wethouder Rutger van Stappershoef is van mening dat de gemeente meer aandacht moet besteden aan dit soort monumenten.

West Betuwe gaat soepel om met subsidies in 2020
De gemeente West Betuwe houdt rekening met organisaties en verenigingen en gaat soepel om met subsidies in 2020. Zowel met structurele subsidies als met incidentele subsidies. Door de coronacrisis zijn veel activiteiten en initiatieven afgelast of uitgesteld. De gemeente vordert de verstrekte en toegewezen subsidies niet terug, maar kijkt samen met de organisaties naar oplossingen.
VRAGENUURTJE RAAD WEST BETUWE 26 mei 2020
DORPSBELANGEN WEST BETUWE heeft de afgelopen dagen, namens een groot aantal belanghebbenden met zeer uiteenlopende achtergronden, een aanzienlijke hoeveelheid verontrustende vragen ontvangen over de blijkbaar weer actueel geworden plannen voor een Biovergistingsinstallatie bij de AVRI op Hondsgemet.
Raad West Betuwe in gesprek met inwoners Hellouw
Om de verkeerssituatie in Hellouw te verbeteren, staat het aanleggen van een rotonde op de Graaf Reinaldweg op de planning. Het college van de gemeente West Betuwe heeft een besluit genomen over de locatie die de voorkeur heeft. Hiervoor is een groter budget nodig dan eerder beschikbaar is gesteld. Daarom ligt dit voorstel nu bij de raad. Voordat de raadsleden een besluit nemen over het wel of niet toewijzen van budget, willen ze horen hoe inwoners over de rotonde denken.
Twee informateurs aan de slag in West Betuwe
Fractievoorzitter de heer Henk de Man van Dorpsbelangen heeft twee informateurs bereid gevonden om als duo aan de slag te gaan tijdens de nieuwe coalitieonderhandelingen voor West Betuwe. Zij moeten ervoor zorgen dat er weer rust komt in de West Betuwse politiek, nadat er eerder maandag 18 mei een politieke crisis uitbrak.
Welke architect voor het gemeentehuis heeft uw voorkeur?
Kijk en stem allemaal mee voor de architect die het best past bij onze gemeente voor het ontwerp van het gemeentehuis.