Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Uit de partij

Onze voorzitter Gert Timmerman benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De voorzitter van Dorpsbelangen West Betuwe, de heer Gert Timmerman uit Buurmalsen is gisteren benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Namens alle leden en fractie van Dorpsbelangen West Betuwe is hij vanmiddag gefeliciteerd door Henk de Man en Klaartje de Heus.

Kernagenda

In alle 26 kernen in de gemeente West Betuwe maken we een kernagenda. Hierin staan aandachtspunten waaraan inwoners en gemeente samen werken voor een prettige leefomgeving. De kernagenda stellen inwoners samen met de gebiedsmakelaar op.

Zonnepark aan de Ridderslag in Beesd

Gisterenavond is tijdens de oordeelsvormende vergadering gesproken over het initiatief om een zonnepark aan te leggen aan de Ridderslag in Beesd. Dit project, waarvoor een eerste aanvraag is ingediend in de voormalige gemeente Geldermalsen, voldoet in de ogen van Dorpsbelangen West Betuwe niet aan een tweetal criteria die zijn afgesproken in het Beleidsplan Zonneparken.

1 miljoen euro voor maatwerk in de kernen van West Betuwe dankzij motie van Dorpsbelangen
Er komt 1 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling en uitvoering van de plannen die op de kernagenda’s staan en het afsluiten van zogenaamde ‘dorpendeals’ hierbij. Dit staat in het raadsvoorstel motie Kernenbeleid, vorig jaar ingediend door Dorpsbelangen waarmee de gemeenteraad op 29 september 2020 heeft ingestemd.
Gisteren op een ontspannen manier kennis gemaakt met onze burgemeester Servaas Stoop

Iets dat al heel lang op de planning stond, maar door corona steeds is uitgesteld hebben we gisteren dan eindelijk gedaan.

Met fractie en burgerraadsleden hebben we met de heer Stoop een drietal dingen bezocht in Heukelum die dicht bij ons staan.

Ons raadslid Hettie Markenhof is van alle markten thuis

De Corona regels zijn wat versoepeld, voor de dorpshuizen heeft de Corona periode financiële nadelige gevolgen gehad. Uiteindelijk zijn dorpshuizen een commercieel bedrijf en hebben het afgelopen half jaar geen inkomsten gehad, de vaste kosten wel zijn doorgegaan. Het dorpshuis ’t Duifhuis in Deil is een van de vele dorpshuizen in West Betuwe.

De laatste stand van zaken met betrekking tot de coalitievorming
Graag willen we u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken met betrekking tot de coalitievorming
 
Tien dagen geleden is de formatie gestart met DB, SGP, CU, VVD en PvdA. In een aantal bijeenkomsten is open en constructief gesproken over het coalitieakkoord, er zijn  aanvullingen gedaan en prioriteiten aangegeven. Besloten is het bestaande coalitieakkoord als bouwsteen te gebruiken en door middel van een addendum focus aan te brengen en een aantal  punten toe te voegen.
Amendement Avri
In de raadsvergadering van 18 juni 2020 heeft Léon van Dun namens Dorpsbelangen West Betuwe een amendement ingediend. Een amendement is een voorstel tot wijziging van een document. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke voorstel gewijzigd.
BSR foutje, bedankt
In de raadsvergadering van 18 juni 2020 heeft Léon van Dun namens Dorpsbelangen West Betuwe vragen aan het college gesteld over de jaarrekening van de BSR over 2019.
In die jaarrekening staat vermeld dat de aan belastingschuldigen in rekening gebrachte vervolgingskosten in 2019 € 165.000 hoger uitkwamen dan geraamd. Uit de toelichting blijkt dat door een systeemfout tot 2x toe aanmaningen met invorderingskosten kosten voor burgers zijn verzonden i.p.v. een kosteloze herinneringsbrief. BSR geeft zelf aan dat zij de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman volgen inzake maatschappelijk en sociaal invorderen. Dat wil zeggen: eerst een herinneringsbrief i.p.v. een aanmaning met kosten voor de burger.
Rotonde Hellouw
Vanavond ligt voor de oordeelsvorming betreffende het raadsvoorstel rotonde Hellouw.

DB grijpt terug naar het Bidbook, waarin verwoord wordt dat inwoners betrokken zijn en willen blijven bij een veiligere aansluiting op de Graaf Reinaldweg, zonder dat de bereikbaarheid van het buitengebied naar Hellouw eronder lijdt.
Vertel Mij Wat wint de Kern met Pit trofee voor Gelderland.
Vertel Mij Wat ontving van wethouder voor Leefbaarheid, Kunst en Cultuur van West Betuwe, Rutger van Stappershoef, een prachtige bos bloemen en een felicitatie voor het winnen van de Kern met Pit trofee voor Gelderland in 2019!
Wethouder Rutger van Stappershoef: geef jij het vrijheidsvuur digitaal door?

Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Het is anders dan anders. Wethouder Rutger van Stappershoef steekt een digitaal kaarsje aan voor Bevrijdingsdag. Samen vieren we onze vrijheid. Doe ook mee en geef het door!