Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Persberichten

Gemeenteraad West Betuwe inzake Avri onderzoek

Raad stemt in met het onderzoek naar de overdracht van de Avri-stortplaats aan de provincie Gelderland.

Gratis cursus Politiek Actief voor de gemeente West Betuwe

Op 25 maart start in de gemeente West Betuwe de cursus Politiek Actief voor inwoners van de gemeente. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de gemeente. Ook is de cursus geschikt voor iedereen die misschien interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Meedoen is gratis en aanmelden kan via griffie@westbetuwe.nl.

Uitreiking Cultuurprijs West Betuwe verplaatst

Vrijdag 29 januari zou de uitreiking van de Cultuurprijs West Betuwe 2019 – 2020 zijn. Deze uitreiking is verplaatst naar 12 maart. De reden hiervan is de verlenging van de huidige lockdown. Het is nog niet duidelijk of wethouder Rutger van Stappershoef de prijs digitaal of persoonlijk overhandigt.

De kermis gaat door in West Betuwe

Onder het motto “Alleen samen krijgen we de kermis weer aan de gang” heeft Dorpsbelangen West Betuwe samen met de familie Eckelboom en de afdeling Vergunningen van de Gemeente West Betuwe in nauw overleg binnen 3 weken de kermis vergunningen voor Geldermalsen, Beesd, Herwijnen en Heukelum vormgegeven.

Onderzoek ‘waar staat je gemeente’ voor inwoners West Betuwe
Wat vinden de inwoners van de gemeente West Betuwe van de voorzieningen in de gemeente? Betrekt de gemeente hen voldoende bij het maken van plannen? Voelen zij zich veilig in hun eigen buurt? Om op die vraag het antwoord te krijgen neemt de gemeente West Betuwe deel aan het onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente’. In opdracht van de gemeente voert BMC het onderzoek uit. Dit is het eerste onderzoek van ‘Waar staat je gemeente‘ voor inwoners van de gemeente West Betuwe. De zogenaamde 0-meting.
West Betuwe compenseert maatschappelijke organisaties
De gemeente West Betuwe start met een nieuwe compensatieregeling voor maatschappelijke organisaties die door het coronavirus financieel in de problemen komen. De regeling is voor non-profit organisaties met een maatschappelijk doel in West Betuwe.
Formatie gemeente West Betuwe gestart
De formateurs Wil Kosterman en Joop Doeland startten afgelopen zaterdag met de formatiebesprekingen voor de gemeente West Betuwe. Het doel is om een stevige coalitie te vormen van ChristenUnie, Dorpsbelangen, Partij van de Arbeid, SGP en VVD. Een coalitie met een gedeelde visie en ambitie voor de gemeente.
Monumentale villa oude gemeentehuis in Asperen blijft
Afgelopen vrijdag verscheen er in de media een bericht over de eventuele sloop van het voormalige gemeentehuis in Asperen. Het zorgde dit weekend voor veel onrust in het dorp. Een inwoner begon zelfs een online petitie. Wethouder Ed Goossens stelt inwoners gerust: “De sloop van de oude villa is niet aan de orde.”
Eerste concrete maatregelen bij aansluiting N327/Boutensteinseweg Rumpt
Al geruime tijd maken de gebruikers van het sportpark ‘Boutenstein’ (met name de leden van voetbalvereniging Rhelico) en het gemeentebestuur van West Betuwe zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid bij de aansluiting Provincialeweg N327/Boutensteinseweg te Rumpt. Vooral de veiligheid voor overstekende (brom)fietsers is hier in het geding. Een recent ongeval heeft dit nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt. De provincie komt nu met eerste concrete maatregelen.
Informateurs coalitie West Betuwe in gesprek met PvdA, CDA en VVD
Joop Doeland en Wil Kosterman zijn op verzoek van Dorpsbelangen informateurs in de vorming van de nieuwe coalitie van de gemeente West Betuwe. Als informateurs kijken ze welke partijen een rol kunnen spelen in de coalitie. Op 23 mei hebben zij gesprekken gevoerd met alle 10 de fracties. Op basis van de uitkomst van de oriënterende gesprekken tussen partijen en de informateurs heeft Dorpsbelangen West Betuwe hen gevraagd vervolggesprekken te voeren met PvdA, CDA en VVD.
West Betuwe gaat soepel om met subsidies in 2020
De gemeente West Betuwe houdt rekening met organisaties en verenigingen en gaat soepel om met subsidies in 2020. Zowel met structurele subsidies als met incidentele subsidies. Door de coronacrisis zijn veel activiteiten en initiatieven afgelast of uitgesteld. De gemeente vordert de verstrekte en toegewezen subsidies niet terug, maar kijkt samen met de organisaties naar oplossingen.
VRAGENUURTJE RAAD WEST BETUWE 26 mei 2020
DORPSBELANGEN WEST BETUWE heeft de afgelopen dagen, namens een groot aantal belanghebbenden met zeer uiteenlopende achtergronden, een aanzienlijke hoeveelheid verontrustende vragen ontvangen over de blijkbaar weer actueel geworden plannen voor een Biovergistingsinstallatie bij de AVRI op Hondsgemet.