Dorpsbelangen West Betuwe gebied
06-11-2020: Dorpsbelangen West Betuwe is blij met de door de raad aangenomen begroting
Hieronder de tekst uitgesproken door onze fractievoorzitter Henk de Man tijdens de raadsvergadering van 6 november over de begroting:

Dank u voorzitter,
Allereerst wil ik het ambtelijk apparaat en het college bedanken voor de geweldige inzet om te komen tot deze voor ons liggende begroting. En dan natuurlijk ook niet onvermeld laten de manier waarop een lijst van bezuinigings mogelijkheden met gevolgen is opgesteld. Voor elke partij mogelijkheden te over om een eigen gezicht aan deze operatie te geven.

Om daar op aan te haken bij Weekblad West Betuwe:
Hierin stond vorige week een artikel over de Begrotingsraad van vanavond met de titel: “Bezuinigen of besturen?”.
Dat was en is een treffende titel als we kijken naar de opgave waar we hier vanavond voor staan.

Bezuinigen of besturen, en wij van Dorpsbelangen West Betuwe kiezen voor dat laatste; Besturen!
Natuurlijk is het zo dat wij vanavond lastige keuzes dienen te maken om over een aantal jaren een sluitende begroting te kunnen blijven houden.

Let wel, het kan niet vaak genoeg gezegd worden, dit jaar en volgend jaar hebben wij ook sluitende begrotingen.
Het gaat hier dus over de jaren na deze eerste bestuursperiode in West Betuwe, namelijk 2024.

Om nu al keuzes te maken voor jaren verder, zou je kunnen benoemen als besturen over je eigen schaduw heen.

De keuzes die we vanavond zullen maken doen ook wij, Dorpsbelangen, dan ook zeker in dit licht van betrouwbaar en solide bestuur met oog voor wat er in de toekomst komen gaat en we hebben niet alleen oog en scoringsfocus op de huidige bestuursperiode.

Tegelijkertijd echter, is krachtig Besturen ook durf en lef hebben om juist in deze uitdagende tijd een andere visie te hebben dan alleen maar klakkeloos bezuinigingen.

Te snijden en te bezuinigen om ogenschijnlijk snel en eenvoudig gaten in de begroting te dichten. Dit alles veelal over de rug van onze samenleving en de leefbaarheid.

Dat past zeker niet in onze kijk op krachtig Besturen!
Natuurlijk zijn er zaken benoemd in de groslijst waar op bezuinigd kan worden, maar op heel veel onderwerpen willen wij absoluut niet bezuinigen.

Zeker niet als we investeren en willen gaan investeren in onze dienstverlening “Dichtbij en op maat” en onze 26 kernen, met het kernenbeleid, bouwen aan de sociale kracht, recreatie/vrijetijdsbesteding/evenementen, cultuur, inclusie, leefbaarheidsinitiatieven en het behouden en versterken van onze o zo belangrijke sociale en maatschappelijke infrastructuur in de kernen waar wij als raad heel veel belang aan hechten zoals vorige maand nogmaals bekrachtigd in de aanvaarding van het beleidsplan Sociaal domein.

Basisvoorzieningen, dorpshuizen, de marktkramen in de kernen, belangrijke routestructuren, het bibliotheekwerk met extra focus op het bestrijden van laaggeletterdheid, het verenigingsleven en de steun die zij juist nu nodig hebben, de leefbaarheid!

Daar willen wij als Dorpsbelangen een ongekend grote aandacht op blijven geven en dat vraagt juist om investeringen in plaats van bezuinigen. Investeren in onderwerpen die ons op lange termijn voordeel gaan geven.


Wij zullen dan ook als Dorpsbelangen West Betuwe in gezamenlijkheid met de gehele coalitie (SGP, CU, VVD en PvdA) en samen met … bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en een amendement indienen dat invulling geeft op de vraag die aan het begin door mij werd gememoreerd vanuit de krant: Bezuinigen of Besturen?

Wij gaan krachtig besturen, door nu de keuzes te maken die noodzakelijk zijn, in het belang van een solide begroting met toekomstperspectief, maar zorgvuldig afgewogen met de beleidsvoornemens die we als raad al besloten hadden de afgelopen bijna twee jaar en zeker in het belang van wat we onze inwoners beloofd hebben.

In het herindelingsadvies van onze nieuwe gemeente, het Bidbook en het coalitieakkoord.

Om het op een andere, fruitige, manier te benaderen: wij gaan niet de fruitboom omzagen om volgend jaar op plukken te kunnen besparen, maar we gaan de boom dusdanig snoeien dat bruikbare scheuten kunnen groeien zodat we in de komende jaren nog heel veel meer kunnen oogsten waarbij iedereen van de opbrengst kan gaan genieten.

Dat is volgens ons besturen met de blik vooruit.

Hieronder de tekst uitgesproken door onze fractievoorzitter Henk de Man tijdens de raadsvergadering van 6 november over de begroting:

Dank u voorzitter,
Allereerst wil ik het ambtelijk apparaat en het college bedanken voor de geweldige inzet om te komen tot deze voor ons liggende begroting. En dan natuurlijk ook niet onvermeld laten de manier waarop een lijst van bezuinigings mogelijkheden met gevolgen is opgesteld. Voor elke partij mogelijkheden te over om een eigen gezicht aan deze operatie te geven.

Om daar op aan te haken bij Weekblad West Betuwe:
Hierin stond vorige week een artikel over de Begrotingsraad van vanavond met de titel: “Bezuinigen of besturen?”.
Dat was en is een treffende titel als we kijken naar de opgave waar we hier vanavond voor staan.

Bezuinigen of besturen, en wij van Dorpsbelangen West Betuwe kiezen voor dat laatste; Besturen!
Natuurlijk is het zo dat wij vanavond lastige keuzes dienen te maken om over een aantal jaren een sluitende begroting te kunnen blijven houden.

Let wel, het kan niet vaak genoeg gezegd worden, dit jaar en volgend jaar hebben wij ook sluitende begrotingen.
Het gaat hier dus over de jaren na deze eerste bestuursperiode in West Betuwe, namelijk 2024.

Om nu al keuzes te maken voor jaren verder, zou je kunnen benoemen als besturen over je eigen schaduw heen.

De keuzes die we vanavond zullen maken doen ook wij, Dorpsbelangen, dan ook zeker in dit licht van betrouwbaar en solide bestuur met oog voor wat er in de toekomst komen gaat en we hebben niet alleen oog en scoringsfocus op de huidige bestuursperiode.

Tegelijkertijd echter, is krachtig Besturen ook durf en lef hebben om juist in deze uitdagende tijd een andere visie te hebben dan alleen maar klakkeloos bezuinigingen.

Te snijden en te bezuinigen om ogenschijnlijk snel en eenvoudig gaten in de begroting te dichten. Dit alles veelal over de rug van onze samenleving en de leefbaarheid.

Dat past zeker niet in onze kijk op krachtig Besturen!
Natuurlijk zijn er zaken benoemd in de groslijst waar op bezuinigd kan worden, maar op heel veel onderwerpen willen wij absoluut niet bezuinigen.

Zeker niet als we investeren en willen gaan investeren in onze dienstverlening “Dichtbij en op maat” en onze 26 kernen, met het kernenbeleid, bouwen aan de sociale kracht, recreatie/vrijetijdsbesteding/evenementen, cultuur, inclusie, leefbaarheidsinitiatieven en het behouden en versterken van onze o zo belangrijke sociale en maatschappelijke infrastructuur in de kernen waar wij als raad heel veel belang aan hechten zoals vorige maand nogmaals bekrachtigd in de aanvaarding van het beleidsplan Sociaal domein.

Basisvoorzieningen, dorpshuizen, de marktkramen in de kernen, belangrijke routestructuren, het bibliotheekwerk met extra focus op het bestrijden van laaggeletterdheid, het verenigingsleven en de steun die zij juist nu nodig hebben, de leefbaarheid!

Daar willen wij als Dorpsbelangen een ongekend grote aandacht op blijven geven en dat vraagt juist om investeringen in plaats van bezuinigen. Investeren in onderwerpen die ons op lange termijn voordeel gaan geven.


Wij zullen dan ook als Dorpsbelangen West Betuwe in gezamenlijkheid met de gehele coalitie (SGP, CU, VVD en PvdA) en samen met … bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en een amendement indienen dat invulling geeft op de vraag die aan het begin door mij werd gememoreerd vanuit de krant: Bezuinigen of Besturen?

Wij gaan krachtig besturen, door nu de keuzes te maken die noodzakelijk zijn, in het belang van een solide begroting met toekomstperspectief, maar zorgvuldig afgewogen met de beleidsvoornemens die we als raad al besloten hadden de afgelopen bijna twee jaar en zeker in het belang van wat we onze inwoners beloofd hebben.

In het herindelingsadvies van onze nieuwe gemeente, het Bidbook en het coalitieakkoord.

Om het op een andere, fruitige, manier te benaderen: wij gaan niet de fruitboom omzagen om volgend jaar op plukken te kunnen besparen, maar we gaan de boom dusdanig snoeien dat bruikbare scheuten kunnen groeien zodat we in de komende jaren nog heel veel meer kunnen oogsten waarbij iedereen van de opbrengst kan gaan genieten.

Dat is volgens ons besturen met de blik vooruit.