Dorpsbelangen West Betuwe gebied
30-03-2020: Dorpsbelangen West Betuwe laat de raadsvergadering dinsdag 31 maart 2020 aan haar voorbijgaan
De fractie van Dorpsbelangen West Betuwe laat de komende raadsvergadering aanstaande
dinsdag 31 maart 2020 aan haar voorbijgaan.

Gelet op de voorbeeldfunctie die raadsleden hebben, wil de fractie solidair zijn met de
inwoners van de gemeente en zich houden aan de oproep van het kabinet om vooral thuis
te blijven.

Zij is van mening dat het uit oogpunt van moraal en ethiek absoluut niet verantwoord is om
welke bijeenkomst dan ook fysiek te houden, om daarmee elk besmettingsrisico te
vermijden. Ook in de gemeente West Betuwe stijgt het aantal Corona patiënten gestaag,
hetgeen zorgelijk te noemen is.

Kijkend naar de buurgemeenten, zoals Gorinchem en Vijfheerenlanden, waar de
raadsvergaderingen voor langere tijd zijn afgelast of op een andere manier zijn opgezet,
mag geconcludeerd worden dat de fractie van Dorpsbelangen West Betuwe zich in goed
gezelschap bevindt.

De mogelijkheid om de komende raadsvergadering af te gelasten is aanwezig. Het zal
vermoedelijk om maar één raadsvergadering gaan, omdat er een spoedwet in de maak is.

Deze wet moet het mogelijk maken dat de gemeenteraad gedurende de corona-virus-crisis-
periode rechtsgeldige besluiten kan nemen, door digitaal vergaderen en digitaal besluiten
door gemeenteraden wettelijk mogelijk te maken. De wet zal binnen twee weken in de
ministerraad en in de Kamer worden behandeld.

Dat zou betekenen dat de voltallige gemeenteraad op 21 april a.s. digitaal besluiten mag
nemen in een online raadsvergadering.