Dorpsbelangen West Betuwe gebied
23-04-2020: Algemene Ledenvergadering
Mededeling van het bestuur

De Algemene Ledenvergadering die volgens de reglementen moet plaatsvinden in het begin van het boekjaar zal tot nader order worden uitgesteld. Het houden van een bijeenkomst van deze grootte is helaas niet mogelijk door de huidige restricties die moeten worden toegepast in verband met het Covid19 virus.

In verband met het uitstel van de ALV is wel besloten om de uitnodigingen voor betaling van de contributie, voor leden vastgesteld in de vorige ALV van 2019 op € 20,00, eerdaags te versturen naar uw mailadres of huisadres. Daarnaast wordt er gekeken naar twee nieuwe bestuursleden. Onze penningmeester Jan van Helten heeft aangegeven niet meer verkiesbaar te zijn als bestuurslid. Ook Ron van Leeuwen is niet meer verkiesbaar daar de maximale termijn om zitting te mogen hebben in het bestuur, verstreken is.

Het bestuur gaat er vanuit dat de vergadering gepland kan worden na het zomerreces. We hopen dan een ieder van jullie in goede gezondheid deze bijzondere tijd doorstaat. En verwachten jullie allen weer te zien op de Algemene Leden Vergadering.


Namens het bestuur


Gerhard Harmelink
voorzitter