Dorpsbelangen West Betuwe gebied
30-04-2020: Bewoners: 36 keer meer ALS in Herwijnen door straling, Defensie wil info
Het ministerie van Defensie verzoekt de GGD Gelderland Zuid om na te gaan hoeveel mensen in Herwijnen de dodelijke spierziekte ALS hebben (gehad) en om die cijfers te duiden. Bezorgde inwoners van Herwijnen stellen dat de ziekte in Herwijnen 36 keer vaker voorkomt dan elders in het land.

De bezorgde dorpelingen zien een verband tussen de dodelijke spierziekte ALS en de diverse bronnen van elektromagnetische straling die Herwijnen al jaren heeft. Zo staat er een KNMI-radar, stond er jarenlang een radar van de luchtverkeersleiding en hebben passerende schepen op de Waal ook radarinstallaties.

Nu er zorgen leven over een nieuw te plaatsen militaire radar aan de Broekgraaf, wil de Tweede Kamer die bewering opgehelderd hebben.

Daarom gaat het ministerie de vraag voorleggen aan gezondheidsdienst GGD, zo antwoordt staatssecretaris Barbara Visser van Defensie op vragen van de Tweede Kamer. ,,Aan de GGD is naar aanleiding van deze vraag verzocht om de aantallen ALS in Herwijnen te bevestigen en een vergelijking met gemiddelden in Nederland te duiden.’’

Druk door corona
Wanneer dat gaat gebeuren is onduidelijk, omdat de GGD, zo benadrukt ook Visser, op dit moment razend druk is met het coronavirus. De Tweede Kamer erkent dat ook. Meerdere partijen hebben Visser daarom verzocht om tijdens de coronacrisis geen ‘onomkeerbare stappen’ te zetten als het gaat om de bouw van de radar aan de Broekgraaf.

Visser benadrukt in haar antwoorden nog eens dat er nooit is aangetoond dat de straling ALS kan veroorzaken maar dat het ook niet wetenschappelijk kan worden uitgesloten.

ALS is een ernstige ziekte waarbij de groepen spieren stap voor stap uitvallen, met uiteindelijk de dood tot gevolg. Wat de ziekte precies veroorzaakt, wordt door wetenschappers onderzocht.

,,Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de voorgenomen radarinstallatie tot een verhoging van het aantal ALS patiënten kan leiden’’, aldus staatssecretaris Visser. Zij verwijst voor die conclusie naar onderzoeksbureau TNO, dat uitgebreid onderzoek deed naar de gezondheidseffecten van de nog te bouwen radar.

Bron: De Gelderlander