Dorpsbelangen West Betuwe gebied
04-05-2020: West Betuwe wil met subsidies de leefbaarheid in dorpen bevorderen
De gemeente West Betuwe wil door het verlenen van subsidies stimuleren dat inwoners in actie komen en dat de leefbaarheid en het ontmoeten in de dorpen en stadjes wordt gestimuleerd.

Leefbaarheid, ontplooiing en ontmoeting vormen belangrijke pijlers in het subsidiebeleid van de fusiegemeente. De gemeenteraad spreekt de komende weken over de uitgangspunten.

Het gaat de gemeente uiteindelijk om vitale dorpen en stadjes. Want: leefbaarheid en levendigheid zijn uiteindelijk het sociale cement in de samenleving. "Het draagt bij aan sociale samenhang, saamhorigheid en zorgt voor omzien naar elkaar."

Het beleid sluit aan bij wat de inwoners van drie voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal formuleerden in het zogenaamde Bidbook: 'Initiatieven die verbinding stimuleren, de leefbaarheid vergroten en daarmee een nog sterkere gemeenschap creëren moeten we omarmen

Naast de vitale kernen gaan de meeste subsidies -zoals altijd al het geval is geweest- naar sportverenigingen, cultuur- en kunstorganisaties, muziekverenigingen en jongeren- en ouderenorganisaties. Verder zijn er de diensten die met subsidiegeld door professionele organisaties worden uitgevoerd (bijvoorbeeld Welzijn West Betuwe).

Uitgangspunten
Het college heeft in het voorstel dat aan de raad wordt voorgelegd een aantal duidelijke uitgangspunten. Zo maken Initiatieven die gericht zijn op activiteiten en samenwerking met andere organisaties meer kans op subsidie. Ook de eigen inbreng van de subsidieaanvrager vergroot de kans op subsidie, evenals activiteiten die veel deelnemers trekken, structureel worden aanboden en -heel belangrijk- effect sorteren.

De diversiteit van activiteiten en organisaties in de 26 kernen is bijzonder groot. "Maatwerk is daarom noodzakelijk en gewenst. Hierbij blijven wel enkele uitgangspunten van belang. Gelijke monniken, gelijke kappen, eigen inbreng, effect van de activiteit en dergelijke."

In het voorjaar is het subsidiebeleid tijdens drie bijeenkomsten al uitgebreid doorgesproken met 76 verenigingen en organisaties en 109 individuele personen. Ook hebben 83 (van de 194) genodigden een enquête ingevuld over het huidige en toekomstige subsidiebeleid. Een belangrijke conclusie was onder andere dat subsidies op grond van duidelijke criteria moeten worden gedeeld. De verenigingen en organisaties hechten ook groot belang aan continuïteit en zekerheid. Daarom moeten subsidies over een periode van vier jaar worden verstrekt. De gemeente mag eisen stellen aan de inkomsten kant, maar met beleid.

Subsidieverordening
Na vaststelling van de Nota Uitgangspunten Subsidiebeleid gaat het college werken aan een Algemene Subsidie Verordening West Betuwe 2020. Verder heeft de raad op 3 maart de Kadernota Cultuur en Kunst vastgesteld. Er volgen nog kadernota's die zijn gericht op de dorpshuizen, de speelplaatsen, de sport en Wmo en jeugd.

Bron: Het Kontakt

De gemeente West Betuwe wil door het verlenen van subsidies stimuleren dat inwoners in actie komen en dat de leefbaarheid en het ontmoeten in de dorpen en stadjes wordt gestimuleerd.

Leefbaarheid, ontplooiing en ontmoeting vormen belangrijke pijlers in het subsidiebeleid van de fusiegemeente. De gemeenteraad spreekt de komende weken over de uitgangspunten.

Het gaat de gemeente uiteindelijk om vitale dorpen en stadjes. Want: leefbaarheid en levendigheid zijn uiteindelijk het sociale cement in de samenleving. "Het draagt bij aan sociale samenhang, saamhorigheid en zorgt voor omzien naar elkaar."

Het beleid sluit aan bij wat de inwoners van drie voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal formuleerden in het zogenaamde Bidbook: 'Initiatieven die verbinding stimuleren, de leefbaarheid vergroten en daarmee een nog sterkere gemeenschap creëren moeten we omarmen

Naast de vitale kernen gaan de meeste subsidies -zoals altijd al het geval is geweest- naar sportverenigingen, cultuur- en kunstorganisaties, muziekverenigingen en jongeren- en ouderenorganisaties. Verder zijn er de diensten die met subsidiegeld door professionele organisaties worden uitgevoerd (bijvoorbeeld Welzijn West Betuwe).

Uitgangspunten
Het college heeft in het voorstel dat aan de raad wordt voorgelegd een aantal duidelijke uitgangspunten. Zo maken Initiatieven die gericht zijn op activiteiten en samenwerking met andere organisaties meer kans op subsidie. Ook de eigen inbreng van de subsidieaanvrager vergroot de kans op subsidie, evenals activiteiten die veel deelnemers trekken, structureel worden aanboden en -heel belangrijk- effect sorteren.

De diversiteit van activiteiten en organisaties in de 26 kernen is bijzonder groot. "Maatwerk is daarom noodzakelijk en gewenst. Hierbij blijven wel enkele uitgangspunten van belang. Gelijke monniken, gelijke kappen, eigen inbreng, effect van de activiteit en dergelijke."

In het voorjaar is het subsidiebeleid tijdens drie bijeenkomsten al uitgebreid doorgesproken met 76 verenigingen en organisaties en 109 individuele personen. Ook hebben 83 (van de 194) genodigden een enquête ingevuld over het huidige en toekomstige subsidiebeleid. Een belangrijke conclusie was onder andere dat subsidies op grond van duidelijke criteria moeten worden gedeeld. De verenigingen en organisaties hechten ook groot belang aan continuïteit en zekerheid. Daarom moeten subsidies over een periode van vier jaar worden verstrekt. De gemeente mag eisen stellen aan de inkomsten kant, maar met beleid.

Subsidieverordening
Na vaststelling van de Nota Uitgangspunten Subsidiebeleid gaat het college werken aan een Algemene Subsidie Verordening West Betuwe 2020. Verder heeft de raad op 3 maart de Kadernota Cultuur en Kunst vastgesteld. Er volgen nog kadernota's die zijn gericht op de dorpshuizen, de speelplaatsen, de sport en Wmo en jeugd.

Bron: Het Kontakt