Dorpsbelangen West Betuwe gebied
27-05-2020: VRAGENUURTJE RAAD WEST BETUWE 26 mei 2020
DORPSBELANGEN WEST BETUWE heeft de afgelopen dagen, namens een groot aantal belanghebbenden met zeer uiteenlopende achtergronden, een aanzienlijke hoeveelheid verontrustende vragen ontvangen over de blijkbaar weer actueel geworden plannen voor een Biovergistingsinstallatie bij de AVRI op Hondsgemet.

Het staat DORPSBELANGEN WEST BETUWE bij dat het college indertijd hierover niet stond te dansen of te springen.

De provincie Gelderland is weliswaar bevoegd gezag in deze om een omgevingsvergunning te verlenen, maar onze raad moet hieraan voorafgaand een Verklaring Van Geen Bedenkingen verlenen.

Gelet op de blijkbaar urgente situatie verzoekt DORPBELANGEN WEST BETUWE het College op korte termijn een inzicht te geven over de huidige stand van zaken en kan wellicht de portefeuillehouder hier vanavond al een begin mee maken op hoofdlijnen.

DORPBELANGEN WEST BETUWE is om uiteenlopende redenen tegen een dergelijke installatie op die plaats en heeft dit indertijd in haar programma ook al opgeschreven.
Daarom willen wij vooraf inzicht hebben in de zekerheden omtrent bescherming van de leef- en woonomgeving, evenals inzicht in een waterdicht controlesysteem en een adequaat werkend klachtenprotocol.
Gelet op de aard van de installatie horen wij graag waar de grondstoffen ter verwerking vandaan komen. Het lijkt ons onvoorstelbaar dat vanwege de Corona crisis, er zich ook een aardverschuiving binnen de veeteelt heeft voorgedaan, als een soort dierlijke nieuwe normaal ruilverkaveling, waardoor de dierlijke leveranciers direct om de hoek zijn komen wonen.

Mochten uw antwoorden ons niet geruststellen, dan zullen wij serieus overwegen om, na RAAD breed overleg, aan te dringen op een bestemmingsplan wijziging.

Uiteraard behoort het staken, of afzien van de realisatie door de initiatief nemer ook tot de mogelijkheden. Wellicht in het licht van de omgevingswet nu al een kostenbesparende beslissing, met een grote positieve maatschappelijke waarde.

We horen graag het antwoord van het College.