Dorpsbelangen West Betuwe gebied
04-06-2020: Eerste concrete maatregelen bij aansluiting N327/Boutensteinseweg Rumpt
Al geruime tijd maken de gebruikers van het sportpark ‘Boutenstein’ (met name de leden van voetbalvereniging Rhelico) en het gemeentebestuur van West Betuwe zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid bij de aansluiting Provincialeweg N327/Boutensteinseweg te Rumpt. Vooral de veiligheid voor overstekende (brom)fietsers is hier in het geding. Een recent ongeval heeft dit nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt. De provincie komt nu met eerste concrete maatregelen.

Plaats in groter geheel

Met de aanleg van een fietsverbinding van de Zijlsteeg naar het terrein van Rhelico heeft de gemeente nog niet zo lang geleden een deel van het probleem bij de oversteek Boutensteinseweg opgelost. Er moet echter nog meer gebeuren. Daarover waren de gemeente en de provincie ook al in gesprek. Dit naar aanleiding van het plan van de provincie om de gehele Provincialeweg opnieuw in te richten en/of op te knappen. West Betuwe heeft drie specifieke knelpunten aangegeven:

• de situatie ter hoogte van de openbare basisschool ‘De Bloeiende Betuwe Rhenoy;
• de oversteek bij Rhelico (Boutensteinseweg) Rumpt;
• de rotonde bij scholengemeenschap ‘De Lingeborgh’ Geldermalsen.

Stroomversnelling

Het recente ongeval bij de oversteek Boutensteinseweg en de daarop aangeboden petitie heeft wat betreft dit specifieke knelpunt de zaak in een stroomversnelling gebracht. Na aanvankelijke aarzelingen blijkt de provincie nu toch bereid om vooruitlopende de uitvoering van het grotere project hier toch al enkele maatregelen te treffen die de veiligheid zullen verbeteren. Daarbij gaat het vooral om het beter accentueren van de verkeerssituatie ter plaatse. Dat gaat op korte termijn gebeuren door het opfrissen van de wegmarkering en het op de verkeersgeleiders aanbrengen van reflectoren. Daarnaast komt er betere (LED)verlichting.

Helemaal tevreden is wethouder Ed Goossens echter nog niet: ‘Uiteraard ben ik blij met deze maatregelen, maar ik zie ze als een eerste handreiking. Om het fietspad overzichtelijker en veiliger aan te laten sluiten op het oversteekpunt is grondverwerving nodig. Na hierover eerst persoonlijk contact met hem te hebben gehad, heb ik hiervoor de provincie naar de betreffende grondeigenaar verwezen. Dit moet natuurlijk wel tot iets leiden. Als dat dan ook gelukt is, zullen we na enige tijd evalueren om te kijken of er al dan niet alsnog meer moet gebeuren. Kortom, hiermee is voor mij het dossier nog niet gesloten.’