Dorpsbelangen West Betuwe gebied
09-07-2020: Minder precariobelasting voor minimarkten
Het belastingtarief voor ondernemers die wekelijks een standplaats bezetten op een minimarkt in één van de kleine dorpen in de gemeente West Betuwe gaat fiks omlaag. Ze betalen voortaan 250 euro per jaar.

De raad van West Betuwe ging vorige week unaniem akkoord met een initiatiefvoorstel van fractievoorzitters Fred Temminck
(ChristenUnie), Henk de Man (Dorpsbelangen) en Lourens van Bruchem (SGP).

De standhouders hadden veel moeite met vorig jaar december eerder vastgestelde tarieven. "Met de hoge kosten in gemeente
West Betuwe is het voor hen dermate onaantrekkelijk geworden dat meerdere ondernemers aangaven te stoppen met hun
activiteiten op de minimarkt."

Leefbaarheid
Dat mag niet gebeuren, volgens Temminck, De Man en Van Bruchem. "De minimarkten zijn belangrijk voor de leefbaarheid van
onze kleine kernen en de vaak kleine ondernemers die de standplaatsen bezetten willen we op een goede manier faciliteren, zodat het voor hen voldoende aantrekkelijk blijft om de ambulante handel voort te zetten."

De standhouders betalen voortaan een vast bedrag. Het tarief is niet langer gebaseerd op een tarief per ingenomen vierkante
meter ingenomen gemeentegrond. De hierboven voorgestelde tariefstelling is geschikt voor standplaatshouders, zoals de bakker en de kaasboer, die bijvoorbeeld één dag(deel) per week een standplaats innemen op de minimarkt in één of meerdere van de kernen. Een uitzondering hierop zijn bijvoorbeeld oliebollenkramen die een vergunning krijgen waarmee zij drie aaneengesloten maanden, zes dagen in de week een standplaats mogen innemen op één locatie.

Weekmarkt
Het marktgeld voor het innemen van een vaste standplaats op de weekmarkt in Geldermalsen bedraagt in 2020 10,60 per
strekkende meter per maand, exclusief stroomkosten. Bij een kraam van 10 meter betekent dit een aanslag van 1272 euro per
jaar.

Bron: Het Kontakt