Dorpsbelangen West Betuwe gebied
10-07-2020: Ondertekening Convenant Cultuureducatie West Betuwe
Wethouder Rutger van Stappershoef namens de gemeente, de bestuurders van 31 basisscholen en Welzijn West Betuwe het Convenant Cultuureducatie 2020 – 2023.

Samen met lokale aanbieders van cultuur en kunst willen zij in West Betuwe cultuureducatie steviger op de kaart zetten en gaan zij activiteiten aanbieden gericht op kinderen. Denk aan muziek, beeldende kunst, jeugdtheater, dans en het bezoeken van cultureel erfgoed in West Betuwe.
Het convenant past bij de weg die de gemeente West Betuwe is ingeslagen. Met het eerder vastgestelde beleid ‘Cultuur en Kunst in West Betuwe’ wil de gemeente samen met de samenleving bouwen aan een blijvende, laagdrempelige cultuur- en kunstbeleving. Een beleving voor iedereen, jong en oud. Wethouder Rutger van Stappershoef licht toe: ‘Cultuureducatie is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Ook willen we dat het cultuuraanbod in onze gemeente blijft voortbestaan.

West Betuwe heeft een bloeiend cultureel verenigingsleven, een rijke geschiedenis en er is nog veel tastbaar verleden. Dit unieke en lokale aanbod willen we blijvend verbinden aan cultuureducatie op onze basisscholen. Zo leren kinderen de omgeving waarin ze opgroeien beter kennen en begrijpen. En dat is ook goed voor de leefbaarheid in onze kernen.’ (foto: Marinus de Keijzer)

Bron: Weekblad West Betuwe

Wethouder Rutger van Stappershoef namens de gemeente, de bestuurders van 31 basisscholen en Welzijn West Betuwe het Convenant Cultuureducatie 2020 – 2023.

Samen met lokale aanbieders van cultuur en kunst willen zij in West Betuwe cultuureducatie steviger op de kaart zetten en gaan zij activiteiten aanbieden gericht op kinderen. Denk aan muziek, beeldende kunst, jeugdtheater, dans en het bezoeken van cultureel erfgoed in West Betuwe.
Het convenant past bij de weg die de gemeente West Betuwe is ingeslagen. Met het eerder vastgestelde beleid ‘Cultuur en Kunst in West Betuwe’ wil de gemeente samen met de samenleving bouwen aan een blijvende, laagdrempelige cultuur- en kunstbeleving. Een beleving voor iedereen, jong en oud. Wethouder Rutger van Stappershoef licht toe: ‘Cultuureducatie is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Ook willen we dat het cultuuraanbod in onze gemeente blijft voortbestaan.

West Betuwe heeft een bloeiend cultureel verenigingsleven, een rijke geschiedenis en er is nog veel tastbaar verleden. Dit unieke en lokale aanbod willen we blijvend verbinden aan cultuureducatie op onze basisscholen. Zo leren kinderen de omgeving waarin ze opgroeien beter kennen en begrijpen. En dat is ook goed voor de leefbaarheid in onze kernen.’ (foto: Marinus de Keijzer)

Bron: Weekblad West Betuwe