Dorpsbelangen West Betuwe gebied
10-07-2020: Onderzoek ‘waar staat je gemeente’ voor inwoners West Betuwe
Wat vinden de inwoners van de gemeente West Betuwe van de voorzieningen in de gemeente? Betrekt de gemeente hen voldoende bij het maken van plannen? Voelen zij zich veilig in hun eigen buurt? Om op die vraag het antwoord te krijgen neemt de gemeente West Betuwe deel aan het onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente’. In opdracht van de gemeente voert BMC het onderzoek uit. Dit is het eerste onderzoek van ‘Waar staat je gemeente‘ voor inwoners van de gemeente West Betuwe. De zogenaamde 0-meting.

2400 inwoners, van 18 jaar en ouder, ontvangen volgende week thuis een enquêteformulier. De onderwerpen waar de gemeente graag de mening over wil weten, zijn:
• Woon- en leefklimaat
• Relatie burger – gemeente
• Directe dienstverlening
• Zorg en welzijn

Wethouder bedrijfsvoering en dienstverlening Ed Goossens hoopt dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen, zodat de gemeente een goed beeld heeft hoe de inwoners over de woonomgeving en de dienstverlening denken. De vragenlijst kan tot 8 augustus 2020 worden ingevuld. De deelnemers ontvangen een papieren versie, maar online invullen kan ook.
Doordat meerdere gemeenten meedoen aan het onderzoek, biedt dat de mogelijkheid de resultaten met elkaar te vergelijken. Zo krijgt de gemeente niet alleen de mening van de inwoners over de algemene dienstverlening, maar kan ook geanalyseerd worden hoe de resultaten zich verhouden tot die van de andere deelnemende gemeenten.

De resultaten van het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ voor de gemeente West Betuwe zijn rond 1 oktober bekend. De resultaten komen op de websites www.westbetuwe.nl en www.waarstaatjegemeente.nl.